НАШЕ БЕБЕ - НАШ ОПСТАНАК

Новчана помоћ породиљама

porodilja1

Генерално гледајући, оптина Косјерић је убедљиво најстарија општина у Златиборском округу. Да ситуација биде још гора, наша општина је најмалобројнија са тенденцијом рапидног смањења броја становника при сваком попису.

Застрашујуће звучи податак да нас је било више 1948. године, наког Другог светског рата и стотина наших погинулих суграђана него данас, на почетку 21. века уз све погодности које модерно доба доноси.

Неулазећи у дубљу анализу разлога који су довели до овог стања, мислимо да је потребно што пре нешто предузети, јер сматрамо да нема месту анализирању и теоретисању, него је време за акцију.

Знајући, такође, да је 70% наших трудница и породиља незапослено, па из тог разлога немају право на новчану помоћ од државе, јасно је да родити дете у Косјерићу данас представља готово „немогућу мисују“.

Због овога, желимо да формирамо посебан финасијски фонд у који би добри људи и фирме донирали средства која би се даље прослеђивала породиљама.

Јасно је да су мале општине, па самим тим и наша општина, у великим финасијским проблемима тако да је готово немогуће одвојити некаква значајнија средства за помоћ угроженим категоријама становништва. То нам је врло добро познато и ту такође нема шта да се коментарише и анализира.

Али нам је такође јасно да проблем физичког опстанка и биолошке репродукције у Косјерићу мора бити „приоритет свих приоритета“ па сходно томе добити посебну пажњу било које локалне власти али и свих нас којима је Косјерић у срцу. Јасно је да су суморне бројке неумољиве и да нас за неколико деценија неће бити. Да ли ћемо нешто предузети?

Хоћемо. Направићемо фонд из кога ће наше породиље добијати новчану помоћ за себе и своје потомство. Данас сваки динар значи, а ми ћемо га донирати тамо где је најпотребније.